Γαστρονομικά και Πολιτιστικά νέα -  Ομάδα Γαστρονομίας και Πολιτισμού